Geschiedenis

album_large_1054278Hoewel er wel een aantal zaken bekend zijn over de geschiedenis van Druten, zijn er ook nog altijd veel vragen. Zelfs over de herkomst van de naam van het kerkdorp en de gemeente is eigenlijk maar weinig duidelijkheid. De schrijver Manders denkt in zijn boek ”Het land tussen Maas en Waal” dat de naam afkomstig is van het woord drys of drud. Drys zou betekenen dat het een plaats was waar druïden samenkwamen, terwijl drud zou betekenen dat het een plaats van liefde en voor vrienden was.

drususminorDagblad de Gelderlander denkt echter dat het niets met die woorden te maken heeft. Volgens het regionale dagblad zou de plaats zijn vernoemd naar de Romeinse generaal Drusus die in het gebied actief was met zijn leger. Hij zou onder andere een verbinding hebben gemaakt tussen de IJssel en de Rijn en vele dijken in het gebied hebben aangelegd. De dijken zouden ervoor hebben gezorgd dat het gebied bewoonbaar werd en dat zou dan ook de reden voor de naam Druten zijn.

Andere theorieën gebruiken soortgelijke connecties tussen namen van personen en de plaats Druten, maar deze theorieën lijken onwaarschijnlijker dan de twee bovenstaande theorieën. Wat wel duidelijk is, is dat de naam erg oud is. Alle dorpen in het Land van Maas en Waal bestonden al aan het begin van de 12e eeuw en het is waarschijnlijk dat de meeste dorpen zelfs enkele eeuwen ouder zijn. De eerste keer dat de naam Druten voorkomt in de boeken is aan het einde van de 11e eeuw.

fig5art10Wat wel duidelijk is, is dat de verschillende dorpen in die periode een relatief hoge welvaart kenden. Er zijn diverse boeken en rekeningen van tienden gevonden en daaruit blijkt dat de opbrengst van de akkerbouw hoog was. Het waren dorpen met vruchtbare grond en de akkerbouw zorgde voor een goede lokale economie. Veeteelt was er in het begin van de 12e eeuw nog niet.